STYRELSEN från mars 2018-mars 2019


Ordf. Agneta Guillemot

Sekr. Peter Samsioe

Kassör Monica Holmberg

Intendent Lennart Eriksson

Ledamot, vice ordf. Mikael Strömsten

Suppl. Malin Björn

Suppl. Carl Johan Grahnat till 14.8 2018

Suppl. Gun Nielsen fr 15.8 2018___________________________________________________________________________________________

Kontakt

Samfälligheten har inte längre någon jour-telefon. Vänligen använd e-post formuläret under kontakt.

Om OSS

Ormsta Södra Samfällighetsförening (OSS) bildades den 21 juli 1980 och består av 81 fastigheter i centrala Vallentuna. De första husen var inflytt­ningsklara under hösten 1976 och inflytt­ning skedde därefter allteftersom husen blev färdigställda.

© Copyright Ormsta Södra Samfällighet, 2018